This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

Projecte d'activitats sobre l'estructura de la cèl·lula i les seves funcions: tipus de cèl·lules, components (orgànics i inorgànics), parts i diferències de les cèl·lules animals i vegetals, diferències entre cèl·lules procariotes i cèl·lules eucariotes, organismes unicel·lulars i organismes pluricel·lulars...

Núria Laudo i Brió

 

Materials que adapten els continguts del currículum de geografia per a l'alumnat nouvingut i per a l'alumnat amb dificultat de comprensió. Conté materials i solucionari.

UNITAT 1. La Terra, un punt de l'Univers
UNITAT 2. La Terra, continents i oceans
UNITAT 3. Orientar-se a la Terra: cartografia
UNITAT 4. Unitats i formes de relleu
UNITAT 5. Paisatges i climes del món
UNITAT 6. La Terra, un planeta en perill

 

Etiqueta amb el seu preu els cinc productes de la compra

Font:  edu365.cat

OrtografíatePractiquemos la ortografía castellana:

 

 • Palabras con mb y mp
 • Palabras con br y bl
 • Palabras con r o rr
 • Palabras terminadas en y
 • Palabras con ll y y
 • Palabras con b y con v
 • El uso de la mayúscula
 • Letra inicial mayúscula
 • Palabras terminadas en -illo, -illa, -aje y -eje
 • Palabras con h
 • Palabras con j y g
 • Palabras con ja, jo, ju
 • Ga, gue, gui, go, gu
 • Sílabas güe, güi
 • Palabras con x y s
 • Estudio de la sílaba
 • Clasificación de las palabras por la posición de la sílaba tónica
 • Palabras agudas
 • Palabras llanas
 • Palabras esdrújulas
 • Reglas generales de acentuación
 • Fonemas /k/ y /z/ con grafía c
 • Palabras con z y c
 • Palabras terminadas en -z y -d

EuroPosa el preu a cada producte

Font:  edu365.cat

roba

Activitats de lectura i escriptura amb el lèxic del camp semàntic de les peces de vestir, les coses de la classe i els aliments. El projecte està adreçat a educació infantil, cicle inicial i aula d'acollida. Cadascun dels projectes està dividit en tres parts. Imatges obtingudes del dossier "Les botigues" del Departament d'Educació: Seminaris d'assessorament didàctic de la llengua catalana.

1. Portal de Geografies
* Introducció a la Geografia
* Què és i perquè serveix la geografia
* Els contextos globals del territori
* Geografia de les poblacions
* Les activitats humanes i el territori
* Els llocs, els paisatges humanitzats i les ciutats
2. Jan Vermeer: El geògraf
3. Estudiar Geografia a la Universitat
4. Portal de Geografies · UPF
5. Què és la geografia?
6. Quines són les habilitats dels geògrafs i de les geògrafes?
7. On treballen els geògrafs i les geògrafes?
8. Recursos didácticos en Geografia
9. Geosense: joc en línia sobre un mapa mundi polític
10. Didàctica de les Ciències Socials: Geografia

11. Google Earth Una ullada al món. Explotació didàctica del programa Google Earth
12. Actividades con Google Earth para la clase de Geografia
13. Google Earth

14. Hiperenciclopèdia d'Enciclopèdia Catalana Geografia
15. Evolució històrica
16. Els primers temps
17. Les escoles geogràfiques
18. Estat actual de la geografia
19. Les branques de la geografia
20. Les tècniques auxiliars
21. La geografia als Països Catalans
22. Els precursors de la geografia científica
23. L'època contemporània

24. Vocabulari: conceptes de geografia Geografia
25. Geografia general
26. Geografia física
27. Geografia humana
28. Doctrines geogràfiques
29. Ciències relacionades amb la geografia
30. Població i poblament
31. Formes de vida
32. Nuclis de poblament
33. Demografia
34. Moviments naturals
35. Moviments migratoris
36. Estructura de la població
37. Fonts demogràfiques
38. Política demogràfica
39. Problemes demogràfics
40. Activitats econòmiques
41. Sectors econòmics
42. Recursos econòmics
43. Agricultura
44. Tipus d'agricultura
45. Tipus d'agricultura segons el conreu
46. Sistemes de conreu
47. Explotacions agràries
48. Sistemes d'explotació de la terra
49. Ramaderia
50. Altres activitats primàries
51. Paisatges agraris
52. Món rural
53. Fonts d'energia
54. Combustibles
55. Fonts energètiques alternatives
56. Centrals energètiques
57. Indústria
58. Tipus d'indústria
59. Tipus d'indústria per sectors
60. Establiments industrials
61. Sistemes de treball industrial
62. Empreses
63. Tipus d'empreses
64. Mitjans de producció
65. Comerç
66. Tipus de comerç
67. Establiments comercials
68. Transports
69. Transport terrestre
70. Transport marítim i fluvial
71. Transport aeri
72. Vies de comunicació
73. Mitjans de comunicació
74. Serveis
75. Tipus de serveis
76. Urbanisme
77. Zones urbanes
78. Tipus de ciutats
79. Geoeconomia
80. Sistemes econòmics
81. Política econòmica
82. Documents
83. Indicadors econòmics
84. Organismes econòmics
85. Societat
86. Geopolítica
87. Altres conceptes

 

globos_mas_menos Punxa globus – Sumes i restes
Punxa els globus amb el resultat correcte. Exercicis de sumes i restes mesclats.

alt

En aquest conte es treballa el vocabulari relacionat amb carnestoltes, emprant elements dels sistemes SPC (Sistema Pictogràfic de Comunicació) i LSC (Llengua de Signes Catalana).

Mitjançant càlcul mental (sumes i restes) hem de fer que les pedres arribin al castell.

Joc educatiu de comecocos.

Aquest joc es basa en el Super Comecocos però, en aquest cas, no es tracta d'atrapar cocos sinó fulls de paper amb números.

El més important és que no es poden atrapar de qualsevol manera, sempre s'ha de fer de menor a major. Vigila que en passar sobre el paper equivocat et resten punts!

Tot i que les primeres pantalles no semblen difícils ja veuràs com la cosa es complica! ;-)

Controls:

Fletxes: moure el comecocos
Ratolí: moure el comecocos

marciano Practiquem les sumes, restes, multiplicacions, .... amb ovnis.

einesClica a la imatge per a poder accedir a les diferents famílies d'eines.

Programari lliure: idees i conceptes

EuroPosa els euros exactes a la cartera

Font:   edu365.cat

 

National Geographic ens mostra el funcionament del cos humà: sistema respiratori, ulls, oïda, olfacte, sistema reproductor, pell, sistema nerviós, músculs, aparell digestiu, sistema circulatori, esquelet, etc.

Aquí teniu altres videos:

Els sentits del cos humà

El treball del cor i la digestió

Músculs i ossos

 

Treballem les cèl·lules animals.

alt

El Ministerio de Educación y Ciencia ens presenta aquests materials interactius de Matemàtiques - Àlgebra.

Cal tenir instal.lat el Plug-in del Motor de Java.

Projecte de 35 activitats de numeració per a educació infantil i primer cicle de primària utilitzant l'àbac.

Les activitats estan dividides en tres nivells educatius:
 • P5: desena i unitats
 • 1 Cicle Inicial: desena i unitat utilitzant l'àbac
 • 2 Cicle Inicial: centena, desena i unitat utilitzant l'àbac.

The British Museum he creat un material per a explicar l'Antic Egipte de forma amena i rigurosa. La informació està en anglès però si ho voleu traduir podeu clicar aquí (és una traducció aproximada).

espai i_formaActivitats de geometria

al revesHi ha paraules que capgirant-les es transformen en unes altres.

En aquest projecte JClic es poden trobar activitats relacionades amb la consciència fonològica de les paraules i els sons:

 • arròs - sorra
 • roc - cor
 • plat - talp
 • ...

(ZonaClic)

El Ministerio de Educación y Ciencia ens presenta aquests materials interactius de Matemàtiques. Cal tenir instal.lat el Plug-in del Motor de Java.

 

Matèria: Geometria

 

100 escriure

100 paraules per escriure és un conjunt d'activitats pensades perquè els nens i nenes tot mirant un dibuix i escoltant el seu nom el sàpiguen escriure.
Si l'escriuen correctament el dibuix s'animarà.
És un treball sistemàtic. Ideal per tenir a l'aula al racó de llengua.
El projecte consta de sis nivells que no cal fer alhora:

Partiendo de la idea de que el ordenador es un compañero de aprendizaje para las niñas y niños, se ha diseñado un material digital que juega con el atractivo de los colores, dibujos y animaciones, con las interacciones motivadoras y estimulantes, y con refuerzos por medios del ensayo-error, para acercar a los pequeños usuarios al ordenador y a la asimilación de conceptos que por otros medios puedan ser inaccesibles o inalcanzables.

Las unidades didácticas que plantea Fantasmín son:

 • Unidad "nos cuidamos"

 • Unidad "los animales".

 • Unidad "somos artistas"

 • Unidad "las estaciones y la ropa". La casa

 • Unidad "el colegio"

 • Unidad ". La biblioteca"·

EuroAconsegueix, sumant o restant, la xifra exacta d'euros

Font: edu365.cat

Clica a la imatge per a treballar els diferents aparells del cos humà de forma interactiva i amena.

Go to top