maquinas-simplesTeoria i activitats sobre màquines simples: palanques, politges, pla inclinat,... de tecnologia de 3r d'ESO.