fr_equiv1Clica als botons fins que les fraccions siguin equivalents.