Mitjançant càlcul mental (sumes i restes) hem de fer que les pedres arribin al castell.