gene sumes Generador de sumes per a imprimir. Genera un document PDF.