activitats p5 mates Diferents activitats per a alumnes de P5 i 1r de primària (ordenar, sèries, anterior i posterior, ...).