terra_v
Reportatge de la BBC sobre la terra.

Nota: Es possible que aparegui una finestra nova amb publicitat, que caldrà tancar per a poder veure el video.