This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

Si clicas en la imagen puedes dar el primer paso y acudir al encuentro de las nuevas tecnologías:

 • Terminología básica de nuevas tecnologías Ver vídeo

 • Utilización efectiva de Internet Ver vídeo

 • Certificación digital y DNI electrónico Ver vídeo

 • Oficina virtual. Trámites con la Administración PúblicaVer vídeo

 • moana Programem amb Vaiana

  Bio i GeoMaterial curricular de l'assignatura de BIOLOGIA i GEOLOGIA de l'ESO i Batxillerat.

   La Videoteca Digital és una selecció de la col·lecció de vídeos didàctics del Departament d'Ensenyament i d'altres materials audiovisuals d'interès educatiu ha estat digitalitzada per poder ser distribuïda via Internet.   Des d'aquesta pàgina podeu trobar tota la informació que necessiteu, fins i tot, el programari per a visualitzar els videos.


   Juga amb les fitxes del dòmino

  botlogicEns iniciem en la programació?

  QuimicaMaterials de l'assignatura de QUÍMICA en l'ESO i Batxillerat.

  gumball Programem amb Gumball

  P5Moltes activitats per als alumnes de P5 (clica a la imatge)

    

  Recursos a Internet per a les Ciències Socials

  Aquest lloc web (Andreu Guiu)  pretén ser un portal, una porta d'accés, als recursos que la xarxa mundial Internet ofereix a professors i estudiants de les Ciències Socials.

  En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb lliçons i exercicis ortografia catalana.
   

  Animació on s'expliquen els números als menuts.

  apply f2 Diferents activitats de matemàtiques per a cicle inicial: sumar, restar, comptar, sèries, ...

  Llengua Clica a l'imatge per a accedir a material curricular de l'assignatura de CASTELLÀ i LITERATURA CASTELLANA de l'ESO i Batxillerat.

  gears1 Diferents exemples de transmissió de moviment (Tecnologia 3r ESO)

   I si voleu tipus d'engranantges cliqueu aquí.

  Quijote¿Quieres leer el libro de el Quijote de forma virtual?

  deumesdos  Contes de la sèrie de dibuixos 10+2

  circuit-construction-kit-dc-screenshotClica a la imatge per a entrar al laboratori de circuit elèctric.

     Comprovem el nostre nivell d'anglès realitzant un dels següents tests.


  Aprenem a programar al Marco per tal que s'aconsegueixin diferents objectius.run marco

  Paquet d'activitats per a Educació Infantil entorn al dia de Carnestoltes on es treballen els colors, les mides, la orientació...

   Una pàgina web amb notícies d'avui en llengua llatina  i amb possibilitat d'escoltar-les mitjançant emissió de ràdio en línia.

  La proposta arriba de Finlàndia, de la mà de la Finnish Broadcasting Company.

  HArtEsquemes d'aprenentatge interactiu sobre aspectes destacats de l'assignatura d'Història d'Art de Batxillerat.

  FisicaMaterials curriculars de l'assignatura de FÍSICA d'ESO i Batxillerat.

  Clica a la imatge per a accedir a les fantàstiques activitats de CHILDTOPIA: música, memòria, llenguatge, matemàtiques, habilitat, creativitat, observació,...

  ThatquizTHATQUIZ: Activitats i proves de matemàtiques per a alumnes i professors de tots els nivells

  Aritmètica, Identificar, Temps, Triangles, Inequació, Aritmètica, Exponents, Figures, Mitjanes, Inequació, Mesura, Geometria, Exponents, Mitjanes, Valor de posició, Punts, Factors, Simplificar Gràfiques, Angles, Àlgebra, Probabilitat, Conjunts, Recta numèrica, Càlcul, Trigonometria, ...
   

  Empresa

  ACCÉS
  Joc que inclou les proves d'accés a cicle mig dels darrers anys, formació laboral i altres activitats d'entreteniment.

  Si cobres, pagues
  Material per a treballar les retecions salarials (IRPFi SS).
  Aquest material inclou les solucions dels exercicis a la guia didàctica (material per al professorat).

  El salari
  Introdueix el concepte i composició de salari, pagues extraordinàries, salari mínim interprofessional... amb activitats interactives.

  La nòmina
  Material per a treballar la nòmina en diferents graus de dificultat. Hi ha més de 50 exercicis en diferents models de nòmina que l'alumne pot autocorregir.
  Aquest material inclou les solucions dels exercicis a la guia didàctica (material per al professorat).

  Anem a crear la nostra empresa!
  Projecte per a treballar de forma transversal competències bàsiques i capacitats claus (formació laboral).

  El currículum vitae
  Pautes i continguts per poder confeccionar el currículum vitae i aproximació a les tècniques de recerca de feina. Conté pàgines interactives i plantilles d'exemple.


  10 UNITATS DIDÀCTIQUES UF. D'EMPRESA I TREBALL

  Font: Pla de Transició al Treball - Badalona

  Clica aquí per a treballar el llibre El Lazarillo de Tormes

  disk2Exercicis de pronoms febles: enunciat i solució

  Go to top