Aquesta eina (clicar imatge)  permet generar exercicis de matemàtiques (amb o sense solucions) de diferents temes: nombres naturals, enters, racionals (suma i resta, producte i divisió, operacions combinades), potències (càlcul de potències, propietats de les potències) i  radicals (concepte de radical, simplificació, reducció a comú index, producte de radicals, divisió de radicals, extracció de factors, introducció de factors, suma de radicals, exponent racional, radical d'un radical, racionalització).