Exercicis i problemes de l'assignatura de TECNOLOGIA del 1r i del 2n cicle de l'ESO.

1r cicle ESO:

  • Unitats de mesura
  • Notació científica
  • Màquines simples


2n cicle ESO:

  • Transmissió de moviment
  • Transformació de moviment
  • Resistències i circuits bàsics
  • Diodes i transistors

ALTRES EXERCICIS: