Técnicas de estudioTècniques d'estudi orientades a alumnes del 1r cicle de l'ESO.