electronicaLa unitat didàctica està estructurada en vuit mòduls independents. Cadascun dels mòduls inclou les unitats d'aprenentatge i d'avaluació que permeten l'assoliment dels objectius generals de la unitat didàctica.


Els mòduls són:

  • Mòdul 1: Introducció als sistemes digitals
  • Mòdul 2: Àlgebra de Boole
  • Mòdul 3: Funcions lògiques bàsiques
  • Mòdul 4: Funcions lògiques
  • Mòdul 5: Funcions canòniques
  • Mòdul 6: Simplificació de funcions lògiques
  • Mòdul 7: Realització de funcions lògiques amb portes NAND i NOR
  • Mòdul 8: Circuits integrats comercials

Autor: Juan Manuel Millán Esteller