This website is protected by RSFirewall!, the firewall solution for Joomla!

globos_mas_menos Punxa globus – Sumes i restes
Punxa els globus amb el resultat correcte. Exercicis de sumes i restes mesclats.

marciano Practiquem les sumes, restes, multiplicacions, .... amb ovnis.

Aprendre els noms dels esports i de les activitats en anglès.

Font: Edu365.cat

EuroPosa els euros exactes a la cartera

Font:   edu365.cat

zooClicant a la imatge, trobareu moltes fitxes d'animals: Mamífers, Aus, Amfibis i Rèptils.

espai i_formaActivitats de geometria

En aquest web podeu trobar infinitat de materials de les diferents assignatures: anglès, matemàtiques, ciències socials, ciències naturals,...

EuroAconsegueix, sumant o restant, la xifra exacta d'euros

Font: edu365.cat

Joc de matemàtiques destinat a millorar la velocitat de càlcul mental. Es troba en fase inicial de desenvolupament.

AQUEST JOC ESTÀ A MIG FER, AQUESTA ÉS NOMÉS UNA VERSIÓ DE PROVES!!

Controls:

Teclat per posar la resposta i INTRO per confirmar.

IMPORTANT: en les divisions, només cal posar un decimal!

OrtografíatePractiquemos la ortografía castellana:

 

 • Palabras con mb y mp
 • Palabras con br y bl
 • Palabras con r o rr
 • Palabras terminadas en y
 • Palabras con ll y y
 • Palabras con b y con v
 • El uso de la mayúscula
 • Letra inicial mayúscula
 • Palabras terminadas en -illo, -illa, -aje y -eje
 • Palabras con h
 • Palabras con j y g
 • Palabras con ja, jo, ju
 • Ga, gue, gui, go, gu
 • Sílabas güe, güi
 • Palabras con x y s
 • Estudio de la sílaba
 • Clasificación de las palabras por la posición de la sílaba tónica
 • Palabras agudas
 • Palabras llanas
 • Palabras esdrújulas
 • Reglas generales de acentuación
 • Fonemas /k/ y /z/ con grafía c
 • Palabras con z y c
 • Palabras terminadas en -z y -d

Compara numComparem números: menor, major, ...

Joc educatiu de comecocos.

Aquest joc es basa en el Super Comecocos però, en aquest cas, no es tracta d'atrapar cocos sinó fulls de paper amb números.

El més important és que no es poden atrapar de qualsevol manera, sempre s'ha de fer de menor a major. Vigila que en passar sobre el paper equivocat et resten punts!

Tot i que les primeres pantalles no semblen difícils ja veuràs com la cosa es complica! ;-)

Controls:

Fletxes: moure el comecocos
Ratolí: moure el comecocos

Clica a la imatge per a accedir a un museu virtual de minerals i roques.

caresIntenta crear una imatge amb diferents grafies només girant, ampliant i desplaçant...

The British Museum he creat un material per a explicar l'Antic Egipte de forma amena i rigurosa. La informació està en anglès però si ho voleu traduir podeu clicar aquí (és una traducció aproximada).

sopa Crea les teves sopes de lletres amb aquest generador.

Clica a la imatge per a treballar els diferents aparells del cos humà de forma interactiva i amena.

gromans Clica a la imatge per a accedir a un generador de números romans per a imprimir.

Cliqueu a la imatge si voleu accedir a molta informació sobre l'obra de Gaudí.

 

  Practiquem la numeració romana   Practiquem les taules de multiplicar d'una altre manera

Aprèn a navegar de forma segura per la xarxa. La Cati i en Cesc ens ho expliquen de manera animada... (Clica a la imatge)

fraccion2 Clica a la imatge per a accedir a un generador de suma, resta, multiplicació i dicisió de fraccions per a imprimir.

Sumar sense parar.


Restar sense parar.


Multiplicar sense parar.


Matemàtiques simpàtiques.


Matemàtiques amb MARIO.


Quaderns de matemàtiques.

fraccion Clica a la imatge per a accedir a un generador de fraccions equivalents, simplificar fraccions, convertir fraccions a números mixtos per a imprimir.


 

Clica a la imatge per a descobrir una gran quantitat d'imatges de flors de Catalunya.

generador Clica a la imatge per a accedir a un generador de sumes, restes, multiplicacions o dicisions per a imprimir.

Clica els punts per a poder crear un dibuix...

Go to top