En aquest web de Matemàtiques Visuals podrem estudiar de forma gràfica molts conceptes matemàtics, com  per exemple, la funció cúbica i les seves derivades.